Verleng uw certificatie

De CICS certificatie geniet een wereldweide erkenning en dit impliceert de noodzaak om uw kennis en competenties op to date te houden.

Behoud uw certificatie door per periode van 3 jaar in totaal 120 CPE (Continuing Professional Education) trainingspunten of specifieke interne beheersingsrealisaties aan de certificatieboard van ICI/ICIB voor te leggen. 

yellow and white star illustration

Download het excel bestand hieronder

Vul het document in met de informatie over uw permanente opleiding en ervaring:of: vul het document on line in

Gelieve aan te geven hoe we liefst met u communiceren:
 of "niet BTW-plichtig" indien uw organisatie geen BTW nummer heeft
We danken u ons te bevestigen dat u de rechten voor de verlenging, 100€ betaalt op de rekening van ICIB BE 40016 2816 1063
Séparez les adresses email par une virgule.