De beheersing van uw activiteiten
Nederlands
Vereniging voor
Interne Beheersing
ICI syllabus en publicaties
Vign_logoici
Voor het bestellen van de "CBOK" syllabus of andere publicaties van ICI (Internal Control Institute), volg de link hieronder
- CBOK "Internal Control Common Body of Knowledge"
- ICI "Encyclopedia of Internal Controls – Control Descriptions"

Nieuwe artikels
IIA-Bel, april 2013, "Interne beheersing, essentieel maar toch zo onbekend", Yves Dupont & Pierre Leclercq
enkele ICIB artikels en publicaties
CFO Magazine-Financial Management, Mai 2012, "Contrôle interne: évitons les confusions!", (art. Yves Dupont)
MWQ, May 2012, "Ma^triser les activités pour atteindre les objectifs", (art. Pierre Leclercq)
FEIB The Financial Executive, October 2011, "Interne Controle, meer en beter dan een geheel van procedures" (art. Yves Dupont)
artluxtres1108.pdf (912,99 KB)
Treasurer Magazine, 2nd quarter 2011, "Le contrôle interne, plus et mieux qu'un ensemble de procédures", (art. Yves Dupont)
artcfo201104.pdf (668,62 KB)
CFO Magazine -Financieel Management, April 2011, "Een adviseur interne beheersing, iets voor u?" (art. Yves Dupont)
Financial management, December 2010, "Maîtriser les risques, davantage que contrôler", (art. Yves Dupont)
MediaPlanet, July 2010, "Elk niveau beheert eigen risico's" (interview Yves Dupont by Bert Verbeke)
CFO Magazine - Financieel Management, March 2008: "Uw reputatie staat op het spel" (art. Yves Dupont)
De Bestuurder, May 2007: ""Internal Control" is geen interne controle" (art. Yves Dupont)
ECHO, January 2006: "Contrôle interne comme ingrédient de la corporate governance" (art. Yves Dupont)
feib200412.pdf (750,26 KB)
FEIB periodical November 2004: "7 misunderstandings concerning risk management and internal control within the new corporate governance context" (art. yves Dupont)
corpgovcodeb1.pdf (27,36 KB)
Corporate Governance Commission, June 2004: Published remarks on the draft for a belgian Corporate Governance Code (art. Yves Dupont)
kluwer20040329.pdf (38,63 KB)
Kluwer-Samsom, Audit, Control & Governance, weeks 19, 2004: "Centrale rol van risk management" (art. Yves Dupont)
pmekmo0402.pdf (66,87 KB)
PME-KMO, February 2004, "Le Risk management, une mode qui passe?", 'art. Yves Dupont)
Financieel Economische TIJD, September 2003: (interview Yves Dupont door Kris Barrezeele)
echo.pdf (346,17 KB)
ECHO, November 28th, "Comment tirer profit de la gestion des risques", (art. Yves Dupont)
cepacart.pdf (136,37 KB)
CEPAC alumni newsletter 209, September 2003, "Le risk management, ingrédient d'une saine gestion d'entreprises" (art. Yves Dupont)
trends20020606d.pdf (875,87 KB)
TRENDS, June 2002, (interview Yves Dupont door H.B.)
feibriskovery.pdf (168,93 KB)
FEIB periodical October 2002, "Maîtrisons nos risques d'entreprise" (art. Yves Dupont)
win.pdf (146,49 KB)
Win als ondernemer, 2000 "Actief risicobeheer ter ondersteuning van duurzame waardecreatie" (art. Yves Dupont)
feibcsg.pdf (90,28 KB)
FEIB periodical, April 1999, "Risk management bij een industriële groep" (art. Yves Dupont)

ICIB biedt aan haar leden de mogelijkheid om artikels te publiceren in haar maandelijks tijdschrift dat verspreid wordt onder alle aangesloten leden en leden van het ICIB netwerk. Zie onze pagina "ICIB / lid worden" voor meer informatie.
© 2010 ICIB vzw
Een website maken met WebSelf