De beheersing van uw activiteiten
Nederlands
Vereniging voor
Interne Beheersing
pt_picture1icib_copie2

Onze doelstelling:
Samenbrengen en uitwisselen van kennis, competenties en middelen teneinde de ontwikkeling en de uitbouw van nieuwe technieken inzake interne controle en activiteitenbeheersing te bevorderen. .

Hoe?

ICIB bevordert de informatie- en ervaringsuitwisseling tussen de leden, promoot het onderzoek en de ontwikkeling van goede praktijken en organiseert gespecialiseerde voordrachten, opleidingen en begeleidingsinitiatieven.

 
ICIB, een vereniging die uitsluitend gericht is op het ontwikkelen en bevorderen van goede praktijken voor interne controle en  activiteitenbeheersing

Interne controle is eenieders aangelegenheid binnen een organisatie. De beheersing van de operaties en het goed bestuur van de activiteiten staan vooraan op de agenda.

 
De nieuwe eisen voor de interne controle maken een gestructureerde aanpak noodzakelijk ; ICIB wil u helpen uw doelstellingen op dit vlak te realiseren.
ICIB vertegenwoordigt in Europa het Amerikaanse  "Internal Control Institute" (ICI)
Download hieronder de aankondiging van de samenwerking met ICIB :
ici-v1.pdf (108,67 KB)
© 2010 ICIB vzw
Een website maken met WebSelf