De beheersing van uw activiteiten
Nederlands
Vereniging voor
Interne Beheersing
CICS / CICP certificatie
Waarom een certificatie?
Een groot aantal organisaties wensen te kunnen beroep doen op bekwame medewerkers die hen in staat stellen een managementproces voor de beheersing van hun activiteiten op te zetten of verder te ontwikkelen. Anderzijds zoeken ervaren personen objectivering en erkenning van hun competenties ter zake. Daarom stelt ICIB u haar persoonlijk certificatieprogramma voor.

Welke certificatie?
Het ICIB aanbod wordt gerealiseerd dank zij een exclusief partnerschap met ICI (Instituut voor interne controle TM), een Amerikaanse instelling die dezelfde doelen nastreeft als ICIB, namelijk de ontwikkeling en promotie van interne beheersingstechnieken. De certificatie is uniek en internationaal erkend. Het is geldig voor een verlengbare periode van drie jaar.
ICIB stelt u twee certificatieniveaus voor:

- CICS: "Certified Internal Control Specialist" deze graad wordt toegekend na het slagen in een certificatie-examen. (Zie onderstaand document voor het Nederlandstalige examen)
- CICP: "Certified Internal Control Professional": De ICCP certificatie wordt verkregen op basis van de beoordeling van u uw interne controle realisaties en ervaring. Contacteer ons voor meer informatie.

OPGELET: het verkrijgen van de certificatie is onderworpen aan een aantal voorwaarden met betrekking tot uw opleiding en ervaring. Ingeval het aantal jaren ervaring of het niveau van de opleiding niet bereikt zou zijn wanneer u uw examen aflegt, dan kan u een voorlopig attest worden afgeleverd; de certificatie zelf zal worden afgeleverd zodra alle voorwaarden voldaan zijn.
Voor meer informatie over de certificatie en voorbereidende opleidingen, download het bijgevoegde informatieblad.
Voor inschrijving, zend ons het bijgevoegde document ingevuld terug en vervolledig het onderstaand aanvraagformulier.
Bijkomende informatie CICS
Informatiefiche CICS
icicertman.pdf (23,46 KB)
Verschil tussen CICS / CICP en interne audit certificatie (tekst ICI)
Bij uw inschrijving terug te sturen (info@icib.org)
Download en vervolledig bijgevoegd document. Gelieve ons dit samen met uw toegangsaanvraag tot het examen (zie hieronder) terug te sturen.
Aanvraag voor toelating tot het CICS examen (geschreven examen in het Nederlands)
Heeft u de voorbereidende opleiding gevolgd of heeft u zich hierop ingeschreven? :
U wenst zich in te schrijven voor het examen van: :
Betreft het :
Mevr / Mr :
Naam (hoofdletters en kleine letters) :
Voornaam (hoofdletters en kleine letters) :
Tweede en derde voornaam (indien van toepassing) :
Volledige naam zoals die op de certificatie zal worden weergegeven (voornaam - initialen van eventuele 2e en 3e voornamen - familienaam). :
Vennootschap / organisatie :
Functie :
Email (professioneel) :
Email (privé) :
3e Email (privé / prof.) :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw professioneel adres hieronder? :
Professioneel adres :
Postcode - Stad :
Land :
Vaste telefoon (voorafgegaan door "+" gevolgd door landcode) :
BTW (of "niet BTW plichtig") :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw privé adres hieronder? :
Privé adres :
Postcode - Stad :
Land :
Mobiele telefoon ("+" xxx xx xx xx) :
Vaste telefoon ("+" xxx xx xx xx) :
Vragen en opmerkingen (vb: instructies mbt de facturatie) :
U heeft het inschrijvingsdocument (zie te downloaden document boven) mbt uw diploma's, beroepservaring en gedragscode aan ons ingevuld teruggestuurd? :
U heeft ons eveneens een professionele referentiebrief doorgestuurd, of u zal dit bij het examen aan ons overhandigen? :
Dank te willen bevestigen dat u het inschrijvingsgeld van 300€ (100€ voor een "retake") overmaakt op de rekening van ICIB (BE40 0016 2816 1063), ten laatste een week voor de datum van het examen. Dit bedrag wordt u integraal terugbetaald ingeval uw inschrijving niet zou worden aanvaard). :
Kopieer de tekst in de afbeelding :

Aanvraag voor vernieuwing van uw certificatie
Betreft het een hernieuwing van :
Mevr / Mr :
Naam :
Voornaam :
Tweede, derde voornaam (indien van toepassing) :
Volledige naam met initialen van de voornamen (indien van toepasing) en afkortingspunten, zoals op de certificatie zal worden weergegeven. :
Vennootschap / organisatie :
Functie :
Email (professioneel) :
Email (privé) :
3e Email (privé / prof.) :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw professioneel adres hieronder? :
Professioneel adres :
Postcode - Stad :
Land :
Vaste telefoon :
BTW (of "niet BTW plichtig") :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw privé adres hieronder? :
Privé adres :
Postcode - Stad :
Land :
Mobiele telefoon :
Vaste telefoon :
Vragen en opmerkingen (vb: instructies mbt de facturatie) :
U heeft het inschrijvingsdocument (zie te downloaden document hiernaast) mbt uw CPE punten aan ons ingevuld teruggestuurd? :
Dank te willen bevestigen dat u het inschrijvingsgeld (100€ voor een vernieuwing) overmaakt op de rekening van ICIB (BE40 0016 2816 1063), :
Kopieer de tekst in de afbeelding :

Aanvraag voor CICP certificatie
U bent :
Mevr / Dhr :
Naam :
Voornaam :
Tweede voornaam, derde voornaam (indien van toepassing) :
Volledige naam met initialen van de voornamen (indien van toepasing) en afkortingspunten, zoals op de certificatie zal worden weergegeven. :
Vennootschap / organisatie :
Functie :
Email (professioneel) :
Email (privé) :
3e Email (privé / prof.) :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw professioneel adres hieronder? :
Professioneel adres :
Postcode - Stad :
Land :
Vaste telefoon :
BTW (of "niet BTW plichtig") :
Wenst u onze briefwisseling en factuur te ontvangen op uw privé adres hieronder? :
Privé adres :
Postcode - Stad :
Land :
Mobiele telefoon :
Vaste telefoon :
Vragen en opmerkingen (vb: instructies mbt de facturatie) :
U heeft het inschrijvingsdocument (zie te downloaden document hiernaast) mbt uw dimploma's, beroepservaring en gedragscode ingevuld en aan ons teruggestuurd :
Dank te willen bevestigen dat u het inschrijvingsgeld (125€ voor een upgrade vanuit CICS, 400€ voor de niet CICS gecertifieerden) overschrijft op de rekening van ICIB (BE40 0016 2816 1063), :
Kopieer de tekst in de afbeelding :

CICS examen


Het eerstvolgende examen (in het Nederlands) gaat door op

(najaar 2021)

 
Vign_chinacics

CICS in de wereld
(examen in China)

CICS/CICP in de wereld
Vign_ICI-world-170801
Leveranciersgegevens
Vign_logo

ICIB vzw
Treurwilgenlaan 10
3090 Overijse
BTW: BE 0806.656.750
Bank: 001-6281610-63

CICP
cicp.pdf (1,58 MB)
Verklarende nota CICP
Hercertificatie
Hercertificatie; CPE berekening
 
Vign_CICSsample
© 2010 ICIB vzw
Een website maken met WebSelf