De beheersing van uw activiteiten
Nederlands
Vereniging voor
Interne Beheersing
Opleidingen


ICIB draagt bij tot de verwezenlijking van diverse opleidingen, in samenwerking met haar academische partners  EMS-Ehsal Management School (Brussel) en ICHRC-Entreprises (Brussel).

Conferenties et workshops

ICIB conferenties en workshops bieden u de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen op het vlak van interne controle en bevorderen de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de leden.

CICS / CICP Certificatie

ICIB is gemandateerd door ICI "Internal Control Institute"  (de internationale vereniging van interne controle, gebaseerd in de Verenigde Staten), voor de organisatie van de professionele CICS (Certified Internal Control Specialist) examens en begeleidt kandidaten verder naar het behalen van de CICP certificatie (Certified Internal Control Professional).
Vign_logoici
Wekgroepen
ICIB biedt haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan werkgroepen die de leden in staat stellen hun ervaring uit te wisselen en mee te werken aan de ontwikkeling van de interne controle praktijken.
Rating

 Evalueer de interne beheersing van uw organisatie ...

Shrijf u in op een eerste evaluatie via de website van ICI

- Of neem contact op met ons voor een aangepaste evaluatie. Diverse opties zijn beschikbaar in functie van uw doelstellingen en van de karakteristieken van uw organisatie 
 
... stel een actieplan op voor de verdere evolutie van uw interne controle systeem en verhoog hierdoor het vertrouwenskapitaal van uw organisatie.
© 2010 ICIB vzw
Een website maken met WebSelf