top of page

Evaluatie en Monitoring van het Interne Controlesysteem   (EMIC)

Deze sessie is de Nederlandstalige versie van de EACI opleiding bij ICHEC-Entreprises
zie http://www.ichec-entreprises.be/nos-formations/gouvernance/evaluation-et-audit-du-controle-interne

Doelstellingen:
·Sterktes en zwakten van het interne controlesysteem (ICS) leren erkennen;
·Gepaste aanbevelingen formuleren en actief bijdragen tot de verbetering van het ICS;
·Het management begeleiden bij de zelfevaluatie van het ICS, van de beheersingsactiviteiten en controles;
·Interne controle methodiek en evaluatie toepassen in een outsourcing context, en ten behoeven van business continuïteit;
·Praktische toepassing van de evaluatietechnieken op operationele processen in een organisatie; synergieën uitbouwen met het operationeel risicobeheer;
·Monitoring en rapportering van het ICS organiseren, in lijn met de internationaal erkende standaarden zoals COSO.

Deze opleiding werd door de FSMA erkend als geldig programma in het kader van de reglementaire bijscholingsverplichting voor complianceofficers ( nr 600.290 Compliance) (voor meer info https://www.fsma.be/nl/opleidingen-voorgesteld-door-de-erkende-opleidingsinstellingen )
Deze opleiding richt zich echter tot alle bedrijfssectoren (privé zowel als publieke sector).

De opleiding opent nieuwe mogelijkheden voor de uitbouw van een partnership tussen het management en de auditfuncties, ter bevordering van een algemene beheersing van de activiteiten.

 

Doelgroep
De opleiding richt zich in eerste plaats naar de coördinatoren van het ICS en naar de interne/externe auditeurs. Ze richt zich eveneens naar alle managers die een verantwoordelijkheidspositie bekleden en betrokken zijn bij de beheersing van de processen en activiteiten.
Het programma positioneert zich in het verlengde van de CICS certificatie-opleiding (zie betrokken pagina op onze website), hoewel het volgen van deze opleiding  geen voorvereiste vormt.

 Deze opleiding richt zich tot alle sectoren: financieel, diensten, industrie, publieke sector,...

Docenten:
Eric DECLERCK, CICS, internal audit, BEOBANK
Yves DUPONT, CICP,voorzitter ICIB, coördinator van het programma
Frank HELSLOOT, interne audit
Germain LANNEAU, CICP, operational risk management & internal control

 

Praktische informatie
Het programma is gespreid over 2 dagen, telkens van 9u tot 16u30 (middagpauze van 12u15 tot 13u15
Plaats: nader te bepalen, in Brussel
Inschrijvingsprijs: 900€, zie document hiernaast voor eventuele kortingen
Inschrijvingsmodaliteiten: zie rooster onderaan deze pagina en verklarende nota hiernaast

bottom of page