top of page

CICS (Certified Internal Control Specialist) opleiding

Aanvraag voor inschrijving op de CICS opleiding

U wenst zich in te schrijven voor de CICS opleiding startend op
Mevr / Mr

Dank u? Een bevestigingsmail werd verstuurd

Inschrijvingsprocedure en kortingen
CV-CICS-220916.jpg

Waarom deze opleiding volgen?
Interne controle of organisatiebeheersing is het proces dat door het management en het personeel wordt ondernomen om redelijke zekerheid te bekomen over de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Zowel de privésector als de openbare sector wordt geconfronteerd met nieuwe verwachtingen inzake organisatiebeheersing, transparantie en behoorlijk bestuur.
De opleiding toont het belang van interne controle ter ondersteuning van het operationeel beleid. Het leert deelnemers een gepast intern controlesysteem ontwikkelen, organiseren, besturen en evalueren, in overeenkomst met de erkende referentiesystemen en standaarden.

De opleiding bereidt de deelnemers voor op het  examen voor de CICS certificatie. Dit onafhankelijk examen wordt, na afloop van de opleiding, georganiseerd door het ICIB vzw in samenwerking met ICI (Internal Control Institute in de VS). De certificatie wordt door onze partner ICI in de VS uitgereikt en vormt een unieke internationale erkenning inzake interne controle / beheersing.

Deze opleiding werd door de FSMA erkend als geldig programma in het kader van de reglementaire bijscholingsverplichting voor complianceofficers ( nr 600.260 Compliance) (voor meer info, zie https://www.fsma.be/nl/opleidingen-voorgesteld-door-de-erkende-opleidingsinstellingen )

 

Doelgroep
Omdat interne controle of beheersing de hele organisatie aanbelangt, richt de opleiding zich tot alle managers en leidinggevende personen die actief betrokken zijn bij de beheersing van de activiteiten en voor wie toezicht moet houden op het beheer van de processen en activiteiten.

Deze opleiding richt zich tot alle sectoren: financieel, diensten, industrie, publieke sector,...

 

Praktische informatie
Het programma is gespreid over 7 dagen, telkens van 9u tot 16u30 (middagpauze van 12u15 tot 13u15
Plaats: Brussel, nader te bepalen
Inschrijvingsprijs: 2750€, zie document hieronder voor eventuele kortingen
Inschrijvingsmodaliteiten: zie rooster onderaan deze pagina

De herfstsessie 2022 gaat door in de conferentiezaal van het hotel "Dôme" aan het Rogiersplein in Brussel, op vrijdagen 23/09, 07/10, 21/10, 18/11, 07/12/2022 en 13/01/2023

bottom of page